Javni poziv nezaposlenim licima u Prnjavoru za prijavu za učešće u obukama za rad u industriji

U okviru projekta “Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurentnost”raspisan je poziv nezaposlenim licima u Prnjavoru za prijavu za učešće u obukama za rad u industriji. Obuka obuhvata sticanje znanja i vještina za rad u ciljanim industrijskim sektorima, a prema potrebama preduzeća izraženim u okviru Javnog poziva za izražavanje interesa za poslovne subjekte u Prnjavoru za obuku nove radne snage.

Obuka je namijenjena nezaposlenim licima sa mjestom prebivališta na području opštine Prnjavor, sa evidencije aktivnih tražilaca posla JU Zavoda za zapošljavanje – Biro Prnjavor, starijim od 18 godina. Prednost za učešće u programu obuke po ovom javnom pozivu imaju nezaposlena lica koja posjeduju struku iz oblasti: drvoprerade, metaloprerade (mašinstva), prehrambene i industrije kože i obuće ili nezaposlena lica koja imaju radno iskustvo u navedenim oblastima, mladi (do 30 godina) i žene.

Rok za podnošenje prijava je 31. januar 2018. godine, a više informacija o načinu prijavljivanja je dostupno u javnom pozivu koji se može preuzeti ovdje.

Projekat je finansiran u okviru projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, koji je finansiran od strane Evropske unije i implementiran od strane Međunarodne organizacije rada (ILO).