Javni poziv za izražavanje interesa za poslovne subjekte u Prnjavoru za obuku nove radne snage

U okviru projekta Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurentnost, raspisan je poziv za izražavanje interesa za poslovne subjekte u Prnjavoru za obuku nove radne snage. Predmet javnog poziva je pružanje podrške zainteresovanim poslovnim subjektima sa sjedištem u Prnjavoru, iz sektora prehrambene, metaloprerađivačke, drvoprerađivačke i industrije kože i obuće, sa ciljem obezbjeđenja kvalitetne nove radne snage, kroz finansiranje obuke za sticanje vještina u oblastima za koja poslovni subjekti izraze interes.

Rok za podnošenje prijava je 30. oktobar 2017. godine, a više informacija o načinu prijavljivanja je dostupno u javnom pozivu koji se može preuzeti ovdje.

Projekat je finansiran u okviru projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, koji je finansiran od strane Evropske unije i implementiran od strane Međunarodne organizacije rada (ILO).