Javni poziv za izražavanje interesa za provođenje programa osposobljavanja odraslih

Agencija za razvoj preduzeća – Eda, Banja Luka u ime Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Prnjavor raspisuje Javni poziv za izražavanje interesa za provođenje programa osposobljavanja odraslih. Ova aktivnost se provodi u okviru projekta “Održivo partnerstvo za zapošljavanje”, koji je finansiran od strane Evropske unije, a provodi se u okviru druge faze projekta „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II) koji implementira Međunarodna organizacija rada u BiH.

U okviru Projekta je planirano provođenje obuka za minimalno 60 nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciji Biroa za zapošljavanje.

Obuke koje su od interesa za Projekat su sljedeće:

  1. CNC operater,
  2. CNC programer,
  3. Administrativni radnik (računovodstvo, administrativni poslovi,…),
  4. Osnovne IT obuke,
  5. Zavarivač,
  6. Mesar.

Zainteresovani organizatori obuka mogu predložiti i obuke za druga zanimanja, u skladu sa sopstvenim mogućnostima.

Sve obuke trebaju biti organizovane i provedene u Prnjavoru.

Na ovaj Javni poziv interes mogu izraziti samo organizatori obrazovanje odraslih upisanih u registar organizatora obrazovanje odraslih, u skladu sa programima osposobljavanja odraslih.

Zainteresovani organizatori obrazovanja odraslih koji ispunjavaju naprijed navedene uslove i svoj interes mogu izraziti popunjavanjem i dostavljanjem Obrasca za izražavanje interesa za provođenje programa osposobljavanja odraslih. Ukoliko organizator može da ponudi više obuka, može popuniti obrazac za svaku obuku, ali i prilagoditi obrazac informacijama koje ima na raspolaganju.

Obrazac/obrasce je potrebno dostaviti putem e-mail, na adresu [email protected]. Putem istog maila, zainteresovani organizatori obuke mogu dostavljati i upite i zahtjeve za dodatna razjašnjenja lii informacije u vezi sa ovim javnim pozivom.

Rok za dostavljanje obrasca/obrazaca, odnosno izražavanje interesa za provođenje programa osposobljavanja odraslih je 05.08.2022. godine.

Ovaj javni poziv ima za svrhu procjenu uslova na tržištu obrazovanja odraslih, te će služiti pripremi odgovarajuće procedure ugovaranja usluga obrazovanja odraslih, u skladu sa Projektom definisanim procedurama ugovaranja.

O projektu

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Prnjavor je jedno od 20 partnerstava uspostavljenih u BiH u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona evra, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR). Ovaj projekat ima za cilj da kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i unaprijede vještine i prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

 

Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba