Javni poziv za tehničku pomoć javnim preduzećima u BiH

U okviru projekta “Transparentna i odgovorna javna preduzeća u Bosni i Hercegovini” otvoren je javni poziv za izražavanje interesa za tehničku pomoć javnim preduzećima u BiH za pripremu i prezentaciju godišnjih planova poslovanja i godišnjih izvještaja o poslovanju.

Zainteresovana javna preduzeća se pozivaju da učestvuju u Projektu, kako bi, kroz partnerski odnos sa implementatorima projekta, zajedno radili na razvoju i promociji regulatornih i drugih poboljšanja u oblasti transparentnosti poslovanja javnih preduzeća u BiH.

Rok za podnošenje prijava je 10.05.2017. godine, a poziv sa detaljnim informacijama i prijavnim obrascem se može preuzeti ovdje.