Javno-privatnim partnerstvom i promjenama zakonskog okvira do novog zapošljavanja

Javno-privatnim partnerstvom i promjenama zakonskog okvira do novog zapošljavanja

Opis: „Javno-privatnim partnerstvom i promjenama zakonskog okvira do novog zapošljavanja” predstavlja treću od predviđene tri smjernice za pripremu javne politike kreirane u okviru implementacije projekta “Liberalizacija tržišta rada”. U smjernicama se govori o važnosti javno privatnog-partnerstva u pružanju usluga posredovanja pri zapošljavanju, kao i o budućim koracima za uspostavljanje saradnje javnog i privatnog sektora u oblasti posredovanja pri zapošljavanju. Takođe, predstavljeni su prijedlozi izmjena i dopuna zakonskih i podzakonskih akata sa detaljnim obrazloženjima, uz argumentaciju zašto je potrebno njihovo usvajanje.

Godina izdanja: 2011

Preuzmi brif