Javno-privatnim partnerstvom i promjenama zakonskog okvira do novog zapošljavanja

Javno-privatnim partnerstvom i promjenama zakonskog okvira do novog zapošljavanja

Opis: Publikacija „Javno-privatnim partnerstvom i promjenama zakonskog okvira do novog zapošljavanja“ obuhvata nalaze istraživanja i analiza koji su realizovani tokom implementacije projekta “Liberalizacija tržišta rada”, kao i kompletne tekstove izmjena i dopuna propisa koji se odnose na Republiku Srpsku, Federaciju BiH, Tuzlanski kanton i BiH.

Godina izdanja: 2011

Autori: Aleksandar Draganić, Slobodanka Dukić

Preuzmi publikaciju