Još 10 dana za prijave preduzeća iz Banjaluke i Brčko distrikta BiH za grant sredstva za uvođenje inovacija

Agencija za razvoj preduzeća Eda je u saradnji sa Ministarstvom privrede i preduzetništva Republike Srpske i Gradskom razvojnom agencijom „CIDEA”, u okviru projekta SBA u BiH, raspisala javni poziv za dostavljanje prijava za uvođenje inovacija u MSP sa područja Grada Banja Luka. Takođe, u saradnji sa Odjeljenjem za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko distrikta BiH, raspisan je i javni poziv za uvođenje inovacija u MSP sa područja Brčko distrikta BiH.

Krajnji rok za dostavljane prijava je 15.4.2021. godine do 15.00 časova, tako da je preduzećima sa područja Grada Banja Luka i Brčko distrikta BiH ostalo još 10 dana da iskoriste ovu priliku i dostave prijave.

Cilj javnog poziva je unapređenje konkurentnosti MSP sa područja Grada Banja Luka i Brčko distrikta BiH kroz proces uvođenja inovacija koji obezbjeđuje unapređenje postojećih ili razvoj novih proizvoda/usluga ili procesa u poslovanju.

Raspoloživi iznos za sufinansiranje konsultantskih usluga za uvođenje inovacija u MSP iz Grada Banja Luka je 100.000 KM. Takođe, 100.000 KM stoji na raspolaganju i za sufinansiranje konsultantskih usluga za uvođenje inovacija u MSP iz Brčko distrikta. Maksimalan pojedinačni iznos sufinansiranja iz vaučer programa iznosi 14.000 KM. Podnosioci prijava su dužni obezbijediti sufinansiranje predloženih konsultantskih usluga iz sopstvenih izvora, u skladu sa navedenim u Uputstvu.

? Javni poziv za MSP sa područja Grada Banja Luka, sa Uputstvom za prijavu i pratećim obrascima dostupan je na: https://edabl.org/wp-content/uploads/2021/03/JP-vau%C4%8Der-program-BL.pdf.

? Javni poziv za MSP sa područja Brčko distrikta BiH, sa Uputstvom za prijavu i pratećim obrascima dostupan je na: https://edabl.org/wp-content/uploads/2021/03/JP-vau%C4%8Der-program-BD.pdf.

Javni pozivi su raspisani u okviru projekta „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“, koji finansira Švedska.