Kako biste ocijenili javnu upravu?

Svako od nas povremeno koristi usluge javne uprave. Ako treba da registrujemo auto, zamijenimo pasoš, ličnu kartu ili vozačku dozvolu, idemo u MUP. Kad treba da ovjerimo neki dokument ili dobijemo izvod iz matičnih knjiga koristimo administrativne usluge opštine/grada u kome smo rođeni. U poreskoj upravi podnosimo poreske prijave i plaćamo poreze. Tu su i druge ustanove koje pružaju građanima različite usluge koje povremeno koristimo – katastar, sudovi, fondovi za zdravstveno i penzijsko-invalidsko osiguranje, zavodi za zapošljavanje i dr.

Nekada od njih usluge dobijamo brzo, bez problema, od ljubaznih i kompetentnih osoba i odlazimo zadovoljni, a nekada su informacije i procedure nedostupne i nejasne, proces spor, a osoblje neljubazno, pa je iskustvo frustrirajuće. Kakva su Vaša iskustva?

Anonimno napišite svoje (negativno ili pozitivno) iskustvo u korištenju usluga pomenutih institucija i organizacija na portalu Mojauprava.ba: https://www.mojauprava.ba/podijlite-iskustvo/

Vaše priče će biti iskorištene za formiranje preporuka za unapređenja i reforme u onim oblastima u kojima su iskustva građana najlošija.

Prati(mo) svoju reformu! #EU_WeBER