Kako da usavršimo lokalnu upravu po CAF metodologiji

Kako da usavršimo lokalnu upravu po CAF metodologiji

Opis: “Kako da usavršimo lokalnu upravu po CAF metodologiji” je priručnik koji predstavlja instrument za otpočinjanje primjene ovog metodološkog okvira za upravljanje kvalitetom u lokalnim upravama u Bosni i Hercegovini.

Godina izdanja: 2006

Autor: Aleksandar Draganić

Preuzmi publikaciju