Kako od 2400 „nezaposlenih“ lica pronaći 39 radnika?

„Neće moje dijete raditi za 400 KM, bolje da leži džaba kući.“

„Imam djecu kod kuće“, a djeca nerijetko imaju po 15 godina.

„Nije to posao za mene.“

„Treba da radim osam sati?! Ima li nešto na dva- tri sata dnevno?“ kaže nezaposleni bez kvalifikacija i radnog iskustva.

Ovo su samo neki su od izgovora zašto nezaposleni ne žele da rade. Za navođenje svih razloga, bila bi potrebna cijela knjiga.

Raspisan je poziv za 150 nezaposlenih lica da učestvuju u obuci za aktivno traženje posla. U okviru poziva, nezaposleni su obavješteni da, nakon završene obuke za traženje posla, imaju priliku za sticanje znanja i vještina za rad u industriji i zaposlenje u industrijskom preduzeću. Nezaposleni će sa obuke za traženje posla otići sa znanjem o tome gdje i kako mogu tražiti posao, kako se predstaviti na intervjuu za posao i biće im obezbjeđena pomoć za pripremu radne biografije i motivacionog pisma. I pored pitanja, koja nezaposlena lica upućuju radnicima u Birou za zapošljavanje, poput „Gdje se može kupiti motivaciono pismo, na trafici?“ , nezaposleni ipak ne smatraju da je ovakva obuka potrebna upravo njima.

Mali broj prijava nezaposlenih lica na obuku pravdan je nedovoljnom informisanošću nezaposlenih lica o mogućnosti da prisustvuju obuci, te su protekli mjesec dana, koliko je trajao javni poziv, uloženi napori za što bolje informisanje nezaposlenih lica: kontaktirani su putem Biroa za zapošljavanje, oglasima, preko društvenih mreža (uz plaćenu reklamu), objavljivanjem na sajtu Zavoda za zapošljavanje, ali i direktnim kontaktima, Viberom, SMS-om, telefonskim pozivima…

Rezultat je sljedeći: od oko 2400 nezaposlenih lica koja u Prnjavoru „aktivno“ traže posao, samo 34 nezaposlene osobe žele da prisustvuju obuci za traženje posla!

U isto vrijeme raspisan je javni poziv za poslovne subjekte za izražavanje interesa za zapošljavanje nezaposlenih osoba i poslovni subjektu su do sada naveli potrebu za zapošljavanje 39 radnika u industrijskim preduzećima.

Da li je moguće da i pored 2400 nezaposlena lica koja su u prijavljena na Birou za zapošljavanje u Prnjavoru, nema ni 39 koje žele da rade u preduzećima?