Kako zadržati radnike?

Kako govoriti o povećanju atraktivnosti rada u industrijskim preduzećima za školarce i nezaposlene nakon slike u industrijskom preduzeću, gdje žena, sva zamotana od glave do pete (zamotala je i glavu, samo joj oči vire), bez rukavica (ne mogu se nositi zbog preciznosti rada), u decembru, stoji u blatnjavoj otvorenoj industrijskoj hali (ima krov pa barem ne kisne) i spaja dijelove namještaja.

Plate u industriji su niske. I zato industrijska preduzeća ne mogu naći dobre radnike. Žalosno je da je prvi pokazatelj razvijene industrije u opštini upravo podatak o niskoj prosječnoj plati po zaposlenom radniku, ali svakako treba obratiti pažnju na druge uslove rada koji ponekad nemaju nikakve veze sa dodatnim ulaganjima od strane preduzeća.

Zašto preduzeća ne mogu zadržati radnike koji pristanu da rade, a dovoljna im je plata koju preduzeća nude? Na pitanje koje smo postavljali nezaposlenim licima, koja imaju iskustvo rada u industrijskim preduzećima, a nisu napustili preduzeće zbog odlaska u inostranstvo ili prelaska na bolje plaćeni posao „Zašto ste prestali da radite u preduzeću?“, nismo dobili odgovor „Zbog niske plate“.

Radnik je upoznat sa visinom plate prilikom prijave na posao ili ponude ugovora za zaposlenje i ta plata mu odgovara čim je pristao da dolazi na posao. Razlozi za napuštanje posla su različiti i odgovori koje smo dobili od nezaposlenih su sljedeći:

„Prilikom razgovora za posao rečeno mi je da je plata 370 KM, ali sam na kraju mjeseca dobila 200 KM zbog škarta na proizvodima (na koji sam ukazivala tokom rada, ali me niko nije slušao)“

„Nisam mogao psihički izdržati. Svi su šefovi, samo sam ja radnik.“

„Cijeli dan na nogama, sa normama koje je nemoguće ispuniti.“

„Neredovna plata. Nije mi toliko bitno kolika je plata. Nemam kvalifikacije za veću poziciju i veću platu, ali mi je jako bitno da znam da ću platu dobiti svaki mjesec jer od nje živim“.

„Radio sam 17 sati dnevno. Samo odem kući da spavam“…

Razmišljajući o svemu ovome, ostaje pitanje na koji način promovisati industrijska zanimanja, posebno školarcima koji tek treba da izaberu svoju buduću karijeru. Kako školarcima predstaviti uslove u industrijskim preduzećima koja ne nastoje da zadrže svoje radnike, koja su poznata po lošim uslovima rada? Srećom, to nije potrebno, jer ima poslodavaca koji se vrlo korektno odnose prema radnicima i obezbjeđuju im dobre uslove za rad. Zanimljivo je da takva preduzeća u brojnim slučajevima ostvaruju jako dobre rezultate na tržištu, vrlo često znatno bolje od onih koji ne brinu o svojim zaposlenima. A sa dobrim poslovanjem, obezbjeđuju se i sredstva za isplatu većih plata radnicima.