Ključni partneri izrazili podršku projektu „SBA u BiH“

U okviru implementacije početnih aktivnosti na projektu „Evropski Akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za MSP u BiH“ (kraći naziv projekta „SBA u BiH“), uspješno su održani uvodni sastanci sa svim ključnim partnerima – predstavnicima Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH; Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta Federacije BiH; Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske; Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske i Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko distrikta.

Svi partneri su izrazili podršku projektu i spremnost da aktivno učestvuju u procesu izradu zajedničke metodologije za strateško planiranje razvoja MSP zasnovane na evropskom Aktu o malom biznisu (Small Business Act) i Indeksu politika MSP (SME Policy Index), te pripremi novih strategija razvoja MSP po toj metodologiji koja je usklađena sa planskim ciklusom EU i IPA fondova. Takođe, postoji saglasnost partnera i o harmonizaciji zakonskog okvira koji se odnosi na MSP, sa preporukama i smjernicama iz evropskog Akta o malom biznisu (Small Business Act).

Projekat „SBA u BiH“ treba da doprinese ubrzanju ekonomskih integracija sa Evropskom unijom u pogledu okvira za podršku malim i srednjim preduzećima sa pozitivnim uticajem na poboljšanje njihovog poslovanja, a finansira ga Švedska agencija za međunarodnu saradnju (Sida) putem Ambasade Švedske u BiH. Najvažnije informacije o projektu se nalaze u dokumentu koji se može preuzeti ovdje.