Klub inovativnih kompanija (KLIK) kao platforma za razmjenu i unapređenje inovativnih praksi MSP

Drugi sastanak Kluba inovativnih kompanija – KLIK je održan online uz prisustvovalo 11 učesnika, uključujući predstavnike preduzeća iz oblasti metaloprerade, drvoprerade, IT sektora,  fakulteta i GIZ-a.

Predstavljene su implementirane aktivnosti projekta NOVALIS uz prikaze inovativnih praksi preduzeća. Takođe, diskutovano je o prijedlozima podrške (javne politike) i aktivnostima KLIK-a u narednom periodu.

Zaključeno je da je koncept regionalne mreže inovativnih kompanija dobar i potreban, ali je potrebno vrijeme i dodatni napor da se mreža proširi. Potrebno je raditi na razmjeni informacija između preduzeća u Klubu, intenzivirajući aktivnosti između sastanaka i organizujući posjete preduzećima i drugim relevantnim subjektima.

Više informacija o KLIK – Klubu inovativnih kompanija je dostupno ovdje: https://klikmreza.net

Projekat NOVALIS sufinansira Evropska unija putem EU4Business projekta koji zajednički provode GIZ, UNDP i ILO, u okviru Strategija lokalnog razvoja – Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini SR Njemačke.