Kocka do kocke – dobro je dobro graditi (modeli organizacije lokalne samouprave)

Kocka do kocke – dobro je dobro graditi (modeli organizacije lokalne samouprave)

Opis: „Kocka do kocke – dobro je dobro graditi (modeli organizacije lokalne samouprave)“ predstavlja studije slučaja zemalja sa kojima BiH dijeli istu komunalnu prošlost, a koje su već u „eksperimentalnom stanju“ (Slovenija, Hrvatska i Makedonija), ali i Danske, kao ključnog predstavnika skandinavskog modela „blagostanja“ i zastupnika pragmatičnog pristupa decentralizaciji i organizaciji lokalne samouprave.

Godina izdanja: 2007

Autor: dr Zdravko Zlokapa (urednik)

Preuzmi publikaciju