Koncept inovacione mreže predstavljen Sektorskim odborima metalske industrije i drvoprerade

Treći zajednički sastanak Sektorskih odbora drvoprerađivačke i metalske industrije, održan je u okviru projekta KRIN – kreiranje regionalne inovacione mreže. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Privredne komore Republike Srpske, kao i direktori preduzeća iz metalske i drvoprerađivačke industrije.

Na sastanku je predstavljen koncept inovacione mreže, čije bi uspostavljanje, po mišljenju učesnika sastanka, bilo vrlo korisno, posebno u kontekstu bolje razmjene informacija i boljeg iskorištavanja raspoloživih proizvodnih kapaciteta i opreme, ali i lakše realizacije većih poslova. Dobijene su povratne informacije o bazi podataka industrijskih usluga i kapaciteta koje će biti iskorišćene za njeno unapređenje. Razgovarano je o pripremama za predstojeće studijske posjete i o dinamici izvođenja planiranih obuka u okviru projektnih aktivnosti.

Projekat KRIN – kreiranje regionalne inovacione mreže kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH – EU ProLocal koji implementira GIZ. Projekat doprinosi poboljšanju konkurentnosti MSP u sektorima metaloprerade i droprerade u Prijedoru, Kozarskoj Dubici, Gradišci, Laktašima, Prnjavoru, Derventi i Banjaluci kroz umrežavanje ključnih aktera i rješavanje nedostataka tržišta. Budžet projekta je 233.795 KM koji je kofinansiran od strane Evropske unije u iznosu od 186.498 KM. Više informacija o projektu KRIN je dostupno ovdje.