Koncepti projektnih prijedloga za podršku razvoju preduzetništva žena u Brčko distriktu BiH ocijenjeni kao prihvatljivi

U okviru projekta  „Evropski Akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za MSP u BiH – SBA u BiH“ primjenom mehanizma SIEM, koji se razvija i koristi za poboljšanje implementacije strategija i planova fokusiranih na MSP, danas je u prostorijama Vlade Brčko distrikta BiH izvršena evaluacija koncepata projektnih prijedloga za podršku razvoju preduzetništvu žena u ovom distriktu. Evaluaciju su izvršili predstavnici  Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko distrikta BiH (partner u projektu „SBA u BiH“) i Ede, pri čemu su sva tri pristigla koncepta ocjenjena kao prihvatljiva. Podnosioci prijava koncepata biće pozvani da dostave prijedloge projekata.

Aktivnosti predviđene u ocjenjivanim konceptima projektnih prijedloga su u skladu su sa Akcionim planom za razvoj ženskog preduzetništva u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine (2019-2021) i  Evropskim aktom o malom biznisu (Small Business Act for Europe).

Projekat „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“, finansira Sida putem Ambasade Švedske u BiH.