Korekcija/dopuna Javnog poziva za izražavanje interesa za podršku u uvođenju inovacija

Korigovani/dopunjeni Javni poziv se može preuzeti sa linka: https://bit.ly/2TqjO1B. Izmjene u tekstu i prilogu Javnog poziva (u odnosu na verziju objavljenu 20.10.2020.) su označene sivom bojom.

Projekat NOVALIS sufinansira Evropska unija putem EU4Business projekta koji zajednički provode GIZ, UNDP i ILO, u okviru Strategija lokalnog razvoja – Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini SR Njemačke.