Kreativne radionice za razvoj ženskog preduzetništva u Brčko Distriktu

U okviru projekta „Razvoj ženskog preduzetništva kroz edukativne i praktične aktivnosti i individualan pristup“ u Brčko Distriktu provedena je intenzivna obuka žena za rad na računarima i poslovnu korespodenciju u trajanju od tri mjeseca, te održano 16 radionica na temu izrade biznis plana i pisanja projekata, kao i provođenja marketing kampanja i upravljanja finansijama. Likovne radionice i radionice šivenja pohađala je ukupno 51 učesnica, pri čemu je za ovu aktivnost nabavljena oprema koja će se koristiti za dalju izradu suvenira i šivenje.

Tokom projekta radilo se na upoznavanju i umrežavanju žena u ruralnim i gradskim područjima, koje su iskazale veliki interes za učešće u projektu, a za promotivnu kampanja ženskog preduzetništva i volonterizma uspostavljena je online platforma.

Projekat je realizovala „Fondacija porodice Bećirević“ iz Brčko Distrikta, a za njegovu realizaciju je utrošeno 20.000 KM iz sredstava Mehanizma za podršku implementaciji strategija razvoja MSP (SIEM). Projekat je implementiran je u saradnji sa Odjeljenjem za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko Distrikta BiH.

Realizacija projekta „Razvoj ženskog preduzetništva kroz edukativne i praktične aktivnosti i individualan pristup“ je podržana putem projekta „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“, koji finansira Švedska.