Kvalitetni inputi sa radionice za pripremu Strategije razvoja MSP i preduzetništva Republike Srpske

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske i Eda su održali prvu u nizu planiranih radionica za izradu Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva Republike Srpske za period 2021-2027.

Na radionici je prisustvovalo preko 50 učesnika – Vlade Republike Srpske (Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS, Ministarstva prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije, Ministarstva finansija, Ministarstva prosvjete i kulture),

Univerziteta u Banjaluci (Mašinskog, Tehnološkog, Elektrotehničkog, Šumarskog, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta), Privredne komore Republike Srpske, Zavoda za obrazovanje odraslih, jedinica lokalnih samouprava, međunarodnih organizacija, razvojnih agencija, nevladinih organizacija, direktora preduzeća iz oblasti metaloprerade, drvoprerade, prehrambene i tekstilne industrije.

Na radionici su predstavljeni nalazi analize stanja MSP-a i podrške njihovom razvoju putem okvira sistemske konkurentnosti, a potom su organizovane diskusije o ključnim pitanjima na osnovu kojih se određuje strateška orijentacija razvoja MSP i usmjeravaju politike, instrumenti i institucije podrške:

  • podrška razvoju stručnih i poslovnih vještina,
  • podrška standardizaciji i izvozu MSP-a,
  • podrška inovacijama i „zelenoj ekonomiji“,
  • podrška novom preduzetništvu (mladi i žene).

Tokom diskusija su dobijene korisne sugestije za unapređenja u navedenim oblastima koje će biti iskorištene u procesu pripreme Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva Republike Srpske.

Radionica je organizovana u okviru projekta „Evropski Akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za MSP u BiH – SBA u BiH“, koji finansira Sida putem Ambasade Švedske u BiH.