LocalAct – Metodologija lokalizacije Akta o malom biznisu

LocalAct – Metodologija lokalizacije Akta o malom biznisu

Opis: LocalAct se zasniva na lokalizaciji evropskog Akta o malom biznisu kao okvira za javne politike EU usmjerene na MSP i Indeksa politika za mala i srednja preduzeća (MSP) i predstavlja jedinstven pokušaj u dosadašnjoj evropskoj praksi. Metodologija je razvijena u okviru projekta CREDO Krajina, a njeno testiranje do sada je obavljeno u 18 gradova i opština u Bosni i Hercegovini.

Godina izdanja: 2015

Autor: Zdravko Miovčić

Preuzmi publikaciju