Maturanti: šta sad

Posljednji dani srednje škole za maturante. Uradili smo istraživanje u Prnjavoru o njihovim namjerama nakon završetka srednje škole. Istraživanjem je obuhvaćen 221 maturant srednjih škola i rezultati su sljedeći:

Čak 76% maturanata namjerava tražiti zaposlenje odmah nakon završetka školovanja. Fakultet planira da upiše 29% maturanata, pri čemu četvrtina maturanata koji namjeravaju da upišu fakultet planira da traži i zaposlenje za vrijeme studiranja.

Maturanti su zainteresovani za pohađanje obuke za aktivno traženje posla, odnosno 80% maturanata je zainteresovano za pohađanje ove vrste obuke. Interesovanje za pohađanje obuke za rad u industriji je mnogo manje, samo 26% maturanata želi da pohađa ove vrste obuka, od čega gotovo polovina nije završila smjerove za industrijska zanimanja.

Ranije provedeno istraživanje pokazuje da prilika za zaposlenje u Prnjavoru ima. Preduzećima su potrebni radnici, ali radnici koji posjeduju odgovarajuća znanja i vještine.

U narednom periodu ćemo u saradnji sa partnerima i preduzećima sa područja opštine vršiti odabir kandidata za obuke prema potrebama preduzeća, od kojih će najbolji imati priliku za zaposlenje u industrijskim preduzećima.