Metodološke inovacije za određivanje strateške orijentacije i programiranja razvoja MSP

Na četvrtoj radionici za pripremu standardizovane metodologije za strateško planiranje razvoja MSP, održanoj u Andrićgradu 23-25. maja, razmatrane su metode i alati za izradu strateške orijentacije i programiranja podrške za razvoj MSP-a. Kreatori politika podrške za razvoj MSP u među-institucionalnoj radnoj grupi su došli do inovativnih rješenja za primjenu okvira sistemske konkurentnosti za sintezu nalaza prethodno obrađenog analitičkog dijela, s jedne strane, i za definisanje ciljeva i određivanje prioritetnih programa za ostvarivanje tih ciljeva, s druge strane. Na taj način će buduće strategije dobiti znatno više na realističnosti i koherentnosti. Ove inovacije će biti pretočene u tekst nove metodologije do sljedeće radionice, planirane za 19. i 20. juli u Bihaću.

Radionica je organizovana u okviru projekta “Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“, koji finansira Sida putem Ambasade Švedske u BiH.