Ministar privrede i preduzetništva RS, g. Petričević naglasio važnost usklađivanja definicije MSP u RS radi lakšeg pristupa EU fondovima

Ministar privrede i preduzetništva u Republici Srpskoj, g. Vjekoslav Petričević je održao sastanak sa direktorom Ede, g. Miovčićem u vezi sa potrebom i važnošću usklađivanja definicije malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj sa definicijom malih i srednjih preduzeća u Evropskoj uniji.

Tom prilikom, ministar Petričević je izjavio: “Usklađivanje definicije MSP u Republici Srpskoj sa onom u Evropskoj uniji će biti korak ka lakšem pristupu EU fondovima.” On je takođe rekao da je bolja perspektiva za privatni sektor moguća kroz provođenje projekata i intenzivniju saradnju sa Edom, te da će Ministarstvo i ubuduće podržavati Edu u pripremi novih projekata ključnih za mala i srednja preduzeća”.

Sastanak je održan u okviru projekta “Evropski Akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za MSP u BiH – SBA u BiH”, koji finansira Sida putem Ambasade Švedske u BiH.

Vijest o održanom sastanku možete pogledati i na veb-stranici Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpp/media/vijesti/Pages/AgencijaEDA.aspx