Mladi bez stambenog rješenja

Mladi bez stambenog rješenja

Opis: “Mladi bez stambenog rješenja” predstavlja prvu od tri smjernice za pripremu javne politike kreirane u okviru implementacije projekta “Prvi stan”. U njemu su prikazane najvažnije karakteristike tržišta nekretnina (visina i struktura cijene stambenog prostora, odnos cijena i kupovne moći, dostupnost kredita i visina kamatnih stopa itd.), uz preispitivanje mogućnosti da se stanovi učine dostupnijim za mlade.

Godina izdanja: 2009

Preuzmi brif