Može li se organizovati više praktične nastave u firmama?

Zvali smo srednju školu i insistirali da nam pošalju učenike na praksu u naše preduzeće. Oni su nam rekli da je to problem jer onda smanjuju normirani fond časova nastavnika. Nije nam jasno o čemu se radi, ali rekli smo – pa neka dođu i nastavnici kod nas sa djecom!

Predstavnik metaloprerađivačke firme iz Prnjavora

Predstavnici preduzeća apeluju kako je potrebno unaprijediti praktičnu nastavu srednjoškolaca koji „nemaju gotovo nikakvih praktičnih znanja“ za zanimanja za koja se obrazuju. Preduzeća nude prostor, kapacitete, sirovine i vrijeme za održavanje praktične nastave u njihovim pogonima, zbog mogućnosti odabira budućih radnika koji su obučeni za rad na njihovim mašinama. Takođe, preduzeća, za organizaciju praktične nastave, trebaju odvojiti radno vrijeme svojih radnika koji će izvoditi praktičnu nastavu za srednjoškolce, odnosno obučavati ih za rad na mašinama (koje su izvan procesa proizvodnje tokom održavanja praktične nastave) i čuvati ih od povreda.

Sa druge strane, školske radionice za održavanje praktične nastave u srednjim školama su gotovo po pravilu opremljene prema minimalnim zahtjevima potrebnim za odobrenje zanimanja od strane Ministarstva prosvjete: zastarjele mašine i uređaji, nedovoljan broj, iz različitih izvora, nabavljenih mašina i stari alati.

Po uzoru na razvijene zemlje, praktična nastava bi se sigurno unaprijedila povećanjem fonda časova koji se održava u preduzećima.

Međutim, i pored zainteresovanosti preduzeća za povećanje broja časova praktične nastave koja se obavlja u njihovim pogonima, srednje škole to ne koriste ili ne koriste u dovoljnoj mjeri.

Razlozi za to su sljedeći (definisani u saradnji sa predstavnikom srednjoškolske ustanove):

  • Ukoliko bi učenike iz školskih radionica uputili da praksu obavljaju u preduzeću zaposleni u tom sektoru praktične nastave bi postali tehnološki višak, s obzirom da Ministarstvo prosvjete i kulture RS ne finansira nastavnike koji izvode praktičnu nastavu van školskih radionica.
  • Ukupan broj časova za izvođenje praktične nastave je propisan nastavnim planom i programom za određeno zanimanje i nije dozvoljena promjena fonda časova na nivou obrazovne ustanove. Za promjene fonda časova nadležno je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske (i donosi se za sve škole u Republici Srpskoj). U školama se može, u zavisnosti od potreba budućih poslodavaca i mogućnosti u radionicama praktične nastave, nastavni programi izmjeniti do 30% i na taj način izaći u susret poslodavcima, sa ciljem unapređenja specijalističkih znanja potrebnih za rad na njihovim mašinama, u njihovom tehnološkom procesu proizvodnje (prema navodima predstavnika srednjoškolske ustanove, ovaj procenat izmjena uglavnom može da pokrije većinu najbitnijih specifičnosti preduzeća i ovo je za sada jedini zakonit način na koji se može unaprijediti kvalitet i pripremljenost učenika za rad u privredi).