Na radionici razvojnih timova opština Derventa, Prnjavor i Laktaši prezentovani nalazi kvantitativnih analiza i istraživanja lokalne ekonomije opština

U okviru implementacije projekta LocalInterAct mreža u Derventi je održana radionica razvojnih timova opštine Derventa, Prnjavor i Laktaši. Članovi projektnih timova su prezentovali nalaze kvantitativnih analiza i istraživanja lokalne ekonomije opština iz kojih dolaze za 2016. godinu. Nakon toga se diskutovalo o mogućim unaprijeđenjima i primjeni novih alata i tehnika pri izradi analiza stanja i kretanja u privredi lokalnih zajednica.

Dogovoreno je da predstavnici opština, nakon što im bude raspoloživa baza podataka za 2017. godinu, samostalno urade analizu, te da se nakon toga detaljno, uz nadzor konsultanta, izvrši kontrola unijetih podataka i izvršenih kvantitativnih analiza. Cilj je da opštinske uprave ojačaju svoje kapacitete i da u budućnosti mogu na brži i kvalitativno bolji način primjeniti nove metode i tehnike pri izradi analiza.

Projekat „LocalInterAct mreža“ kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal  koji implementira GIZ. Projekat doprinosi poboljšnju konkurentnosti izvozno orijentisanih sektora i preduzeća, uz unaprijeđenu konkurentnost lokacija. Budžet projekta je 210.814 KM koji je sufinansiran od strane Evropske unije u iznosu od 168.651 KM. Više informacija o projektu LocalInterAct mreža je dostupno ovdje.