Mislionica

Najava 3. godišnje online konferencije „Preduzetništvo i inovacije“

Autor Eda

U okviru projekta  „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“ koji finansira Švedska, priprema se 3. godišnje online konferencije „Preduzetništvo i inovacije“.  Konferencija će se održati u utorak, 8. decembra 2020. od 12:00 do 15:00 sati putem MS Teams platforme.

Konferenciju organizuje Eda – Agencija za razvoj preduzeća u saradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i Fondacijom Mozaik, uz podršku Ambasade Švedske.

U okviru konferencije će biti organizovane dvije panel diskusije. U prvom panelu će biti predstavljen uspješan model podrške stvaranju novih firmi od strane mladih preduzetnika i preduzetnica, kreiran u skladu sa dobrim međunarodnim praksama i prilagođen kontekstu i izazovima u Bosni i Hercegovini, sa dosadašnjim rezultatima i stečenim iskustvima, a potom će biti diskutovano o tome šta je još potrebno za scaling-up i održivost modela, imajući u vidu i novi strateški okvir za razvoj preduzetništva. Drugi panel je posvećen predstavljanju iskustava izuzetnih firmi i njihovih preporuka (šta bi njima olakšalo dalji razvoj i šta bi pomoglo drugim firmama da slijede njihov pravac, kako bismo imali više inovativnih i fleksibilnih proizvodnih firmi), kao i predstavljanju novih politika i instrumenata podrške inovacijama u novom strateškom okviru za razvoj MSP.

Program će biti izrazito dinamičan, a sadržaj raznovrstan, pri čemu će svi učesnici konferencije biti u prilici da svojim iskustvom, mišljenjima i prijedlozima doprinesu nalaženju djelotvornih odgovora na ključna pitanja konferencije.

Molimo sve koji žele da prisustvuju konferenciji da se jave putem imejla eda[at]edabl.org radi evidencije i dobijanja pristupnih podataka.

About the author

Eda

Komentariši