Napredak u oblasti MSP politika

Izvještaj Evropske komisije o BiH za 2020. u poglavlju 20 (Preduzetništvo i industrijska politika, str. 90-92) konstatuje da je ostvaren ograničen napredak (jedino) u oblasti MSP politika, ističući započete procese harmonizacije MSP strategija kao i legislative za MSP: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/bosnia_and_herzegovina_report_2020.pdf

To je važno priznanje za naše partnere koji kreiraju politike razvoja MSP u BiH, Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko Distriktu BiH. Zahvalni smo Ambasadi Švedske na podršci. Potrudićemo se da se u izvještaju za 2021. zasluži ocjena dobar napredak.

Projekat „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“ finansira Švedska.