Nastavak koordinacije i harmonizacije podrške za razvoj MSP

Nastavljajući praksu međusobne koordinacije institucija koje su zadužene za kreiranje politika podrške za MSP, kao i koordinacije sa relevantnim međunarodnim projektima i organizacija, na Jahorini je 16. i 17. novembra održana radionica o koordinaciji podrške implementaciji SBA u BiH. Učestvovali su timovi Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Ministarstva privrede i preduzetništva RS, kao i predstavnica Brčko Distrikta BiH.

U odličnoj atmosferi,  prvog dana su razmijenjene informacije o aktivnostima i događajima od prethodnog sastanka/radionice u Tesliću 13. i 14. 7. 2022. i dogovoren način rada na operacionalizaciji projektnog zadatka za kreiranje digitalne platforme za monitoring i izvještavanje sa naglaskom na indikatore/ izvore verifikacije za praćenje realizacije strategija razvoja MSP i Indeksa MSP politika. Drugog dana, takođe u odličnoj atmosferi,  prezentovana je podrška UNDP-ovih projekata za MSP i diskutovane mogućnosti prilagođavanja SBA/strateškom okviru za razvoj MSP. U poslednjem dijelu razrađivan je sadržaj, pristup i učešće institucija i projekata u 5. godišnjoj konferenciji o podršci razvoju MSP u BiH, koja će se održati 8. decembra 2022. godine u Sarajevu.

Jedan od zaključaka je da organizovanje sastanaka/radionica koordinacije domaćih institucija sa donatorima, međunarodnim organizacijama i projektima koji podržavaju razvoj MSP treba da postane redovna godišnja aktivnost, tako da se postigne sinergija u planiranju, implementaciji i praćenju politika i instrumenata u ovoj oblasti, usklađena sa SBA okvirom.

Radionica je organizovana u okviru projekta „Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU – SBA u BiH2EU“ koji implementira Eda u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA, a finansira Švedska.