Neophodno unapređenje transparentnosti i odgovornosti javnih preduzeća u BiH

Eda u saradnji sa Transparency International BiH je organizovala okrugli sto na temu transparentnosti i odgovornosti javnih preduzeća u BiH. Okruglom stolu je prisustvovalo preko 30 učesnika među kojima je bio i gospodin Duško Šnjegota, glavni revizor za reviziju javnog sektora Republike Srpske, predstavnici Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  Republike Srpske, Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, te predstavnici opština i javnih preduzeća iz Republike Srpske i Federacije BiH.

Na okruglom stolu je prezentovan nacrt komparativne studije „Transparentnost i odgovornost javnih preduzeća na području EU i Zapadnog Balkana“ kojom se upoređuje status javnih preduzeća u BiH sa statusom javnih preduzeća u državama iz EU i Zapadnog Balkana. Komparativna studija takođe uključuje i analizu transparentnosti i odgovornosti rada javnih preduzeća, sa posebnim fokusom na regulatorni okvir za njihov rad.

Provedena istraživanja su pokazala da je nivo transparentnosti javnih preduzeća u BiH na niskom nivou. Jedan od razloga se ogleda u tome što veliki broj javnih preduzeća nema veb-sajt, a ona preduzeća koja ih imaju u veoma malom obimu na njima objavljuju planove poslovanja, izvještaje o poslovanju, kao i podatke o finansijskoj i organizacionoj strukturi.

Učesnici okruglog stola su dali korisne sugestije za unapređenje nacrta pripremljenih materijala, a u  narednim projektim aktivnostima, kroz saradnju radne grupe sastavljene od predstavnika zakonodavne, izvršne vlasti i direktora javnih preduzeća, biće definisani prijedlozi za poboljšanje zakonske regulative u oblasti transparentnosti i odgovornosti javnih preduzeća. Takođe, biće pripremljene i smjernice za izradu i objavljivanje godišnjih finansijskih planova i izvještaja javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini.

Prilog TV BN o održanom okruglom stolu: