Nova publikacija: Eda, 20 godina – kako (se) mijenjamo

Povodom jubileja – 20 godina uspješnog rada Ede, objavili smo publikaciju u kojoj smo opisali šta i kako radimo, sa kim sarađujemo, od koga učimo, kako (se) mijenjamo, kakav pristup, okvire i alate koristimo. U publikaciji smo takođe opisali naša iskustva sa izazovima sa kojima se suočavamo kao što su: inovacije, nezaposlenost, borba protiv korupcije, monitoring javnih nabavki, transparentnost i odgovornost javnih preduzeća, lokalni razvoj i dr. Prikazano je nekoliko metodologija i alata koje je Eda razvila i to kako nas drugi vide. Na kraju je predstavljen Edin tim i nekoliko anegdota iz našeg rada.

Preuzmite publikaciju i javite nam utiske: https://bit.ly/2RVHjgU