Nova publikacija: Kako do veće dodane vrijednosti – Priče inovativnih kompanija iz našeg okruženja

Publikacija je pripremljena kao dio istraživačkih aktivnosti projekta Novalis – Network of Value Adding Local Innovation Structures (mreža lokalnih struktura za kreiranje dodane vrijednosti). Riječ je o „kolažu“ priča o inovativnim preduzećima sa područja Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.

S obzirom na to da u oblasti metaloprerade i drvoprerade na pomenutim prostorima većina preduzeća nema svoje proizvode, živi od uslužne proizvodnje i zavisna je od poslovnih kupaca koji im daju narudžbe za izvršavanje precizno definisanih zadataka (što je, posebno u aktuelnim uslovima, rizičan model poslovanja), ovom publikacijom smo željeli da skrenemo pažnju na važnost posjedovanja vlastitog proizvoda i izgradnje vlastitog brenda, kao i na one poslovne funkcije koje tome posebno doprinose.

Da bismo preduzećima koja žele da pođu ovim putem olakšali kretanje u ovom pravcu, kontaktirali smo sa predstavnicima kompanija i ukratko prikazali njihov put na razvoju inovativnih proizvoda. Pitali smo ih kako su došli do ideje za svoje proizvode, kako je tekao proces razvoja i lansiranja proizvoda na tržište, sa kojim izazovima su se suočavali i kako su ih prevazilazili, kako rade na unapređenju postojećih i razvoju novih proizvoda, šta ih pokreće na inovacije i šta im omogućava da se uspješno bave inovacijama, kako ih kupci percipiraju i po čemu se razlikuju od drugih.

Odgovori na ova pitanja su pretočeni u zanimljive i korisne priče direktora uspješnih kompanija. Nadamo se da će one poslužiti kao inspiracija svima onima koji već vode vlastita preduzeća i onima koji razmišljaju da krenu tim putem.

Još jednom zahvaljujemo direktorima svih kompanija i njihovim saradnicima na saradnji i podršci u pripremi ove publikacije:

Publikacija se može preuzeti putem linka: https://bit.ly/3pviTLu

Publikacija je pripremljena u okviru projekta NOVALIS – Network of Value Adding Local Innovation Structures koji sufinansira Evropska unija putem EU4Business projekta koji zajednički provode GIZ, UNDP i ILO, u okviru Strategija lokalnog razvoja – Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini SR Njemačke.