Nove mogućnosti za zapošljavanje u Istočnom Sarajevu

Gradska razvojna agencija Istočnog Sarajeva i Grad Istočno Sarajevo, u saradnji sa partnerima – Agencijom za razvoj preduzeća Eda, opštinama Istočno Novo Sarajevo i Istočna Ilidža, biroima za zapošljavanje ove dvije opštine, Mašinskim fakultetom u Istočnom Sarajevu, te preduzećima Zlatno Zrno i Eko – Željeznica, počeće u junu realizaciju projekta koji će, prema procjenama, omogućiti zapošljavanje određenog broja nezaposlenih lica u lokalnim kompanijama i registrovanje vlastitog biznisa za početnike u poslu.

Do završetka projekta 35 lica bi trebalo da bude zaposleno u lokalnim kompanijama, dok bi 10 lica sa evidencije nezaposlenih trebalo da registruje mikro ili malo preduzeće. Realizacija projekta će trajati 21 mjesec.

Za realizaciju planiranih aktivnosti su obezbijeđena finansijska sredstva u okviru projekta „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ koji sprovodi Međunarodna organizacija rada.