Nove prakse dijaloga između odbornika i građana (2)

U prvom dijelu ove serije blogova o dijalogu odbornika i građana, koji nosi naziv “U čemu je problem?”, rekao sam da ću detaljnije pisati o novim praksama koje su se pojavile u Banjaluci. U nastavku ću pojedinačno predstaviti tri nove prakse.

2. dio: Nove prakse – Neslužbena internet stranica Skupštine Grada Banjaluka


Neslužbena stranica Skupštine Grada Banjaluka (skupstina-banjaluka.info) napravljena je sа ciljem poticanja dijaloga na relaciji građani-odbornici. Razlog zašto je ona neslužbena, a ne službena, bio je nedostatak podrške Gradske uprave za njeno stvaranje. Zato je ona rezultat individualnog rada odbornika i predsjednika Gradske skupštine Budimira Balabana i njegovih saradnika.

Stranica olakšava dostupnost odbornika zahtjevima i potrebama građana, u duhu vremena e-komunikacije. Građani mogu postaviti pitanje ili uputiti prijedlog nekom od odbornika putem sekcije „Komentari, pitanja i prijedlozi“, nakon čega će ono biti proslijeđeno do odbornika. Pri slanju komentara, pitanja ili prijedloga, građaninu se ponudi opcija da izabere odbornika kome se želi obratiti. Ukoliko se ne može odlučiti, moguće je postaviti pitanje Skupštini Grada generalno.  Odbornici koji uočavaju potrebu, ali i svoju korist od dvosmjerne komunikacije, obezbjeđuju građanima odgovore.

Rubrika Moj stav sadrži članke u kojima građani iznose svoja razmišljanja, stavove ili prijedloge. Neki od dosadašnjih članaka tiču se kulture, banjalučkog dajaka, prijedloga za novi grb grada, Vrbasa, mjesnih zajednica, građanskog aktivizma, gradskih parkova, itd.

Kao vid uključivanja građana u dijalog sa odbornicima, koji traži minimum uloženog vremena, a prikazuje stav građana, prisutne su ankete o aktuelnim pitanjima. Neke su dobile veliki broj odgovora. Na primjer, anketa o saobraćaju u Rekreativnoj zoni Banjaluka je za 6 dana imala 892 glasa, anketa o radu zimske službe 687 glasova, itd. Nove ankete se postavljaju u skladu sa aktuelnim gradskim temama.

Građani se na stranici mogu detaljnije informisati o tome kako funkcioniše Skupština Grada, kako izgleda njen sastav, ali i o temama o kojima odbornici raspravljaju i načinu na koji pojedinačno glasaju. Prije svake sjednice se objavljuje dnevni red sjednice, a nakon sjednice objavljuju se materijali sa sjednice i rezultati glasanja sa pojedinačnim glasovima. Na ovaj način, rad Skupštine se iz sjenke premješta na uvid građanima, koji mogu analizirati rad i stavove svakog od odbornika pojedinačno, ali i Skupštine u cjelini.

Na sajtu se nalazi i spisak gradskih odbornika, sa kontakt podacima, ukoliko neki građanin želi da na takav, neposredniji način, ostvari komunikaciju sa odbornikom.

Na naslovnoj stranici se mogu pronaći i lokalne vijesti, bilo autorske ili prenesene iz drugih elektronskih medija.

Pokušaću sada ukratko da sumiram glavne prednosti i mane ove stranice. Prednost stranice je to što omogućava direktnu komunikaciju između građana i odbornika. Takođe, ona omogućava odbornicima i ljudima koji imaju šta da kažu da izraze svoje stavove. Objavljivanje dnevnog reda zasjedanja i rezultata glasanja omogućava transparentan rad Skupštine. Stranica je u prošlom periodu, kada su se pojavile građanske inicijative, aktuelizovala tema za koje su se one zalagale. Time je dala svoj doprinos da se čuje glas građana, koji se suprostavio nametnutim odlukama birokratije. S druge strane, očito je da je mali broj odbornika uključen u rad stranice. To se može vidjeti po broju odbornika koji odgovaraju na pitanja građana ili pišu u rubric Moj stav. Kao posljedica otpora gradske administracije i gradonačelnika, često se dešava da se na pitanja građana odgovara sporo, ili nepotpuno, jer odbornici ne mogu dati precizan odgovor na stvari koje ne zavise samo od njih. Može se primijetiti da se sporije daju odgovori na pitanja koja zavise od gradske administracije i gradonačelnika. Kada su odgovori spori, to rezultira opadanjem zainteresovanosti građana za postavljanjem pitanja. Ranije sam napomenuo da je stranica zasnovana na volonterskom radu. To je prednost, zato što je vidljiv entuzijazam i ne robuje se formi. Međutim, to takođe znači da su resursi ograničeni i da je primjetan nedostatak profesionalnog pristupa, što je vidljivo u periodima neažuriranja stranice. Na primjer, stranica se osjetno manje ažurira od početka predizborne kampanje za lokalne izbore.

U nastavku ću pisati o pomenutom namjenskom budžetu za građane.

Pavle Miovčić