Novi izgled Ede na novoj veb-stranici

Poslije skoro deset godina, na pragu svog 20. rođendana, Eda je promijenila vizuelni identitet kao odraz vlastite evolucije i razvoja. Novi vizuelni identitet simbolzuje tri Edina fokusa djelovanja:

  • razvoj održivih politika i djelotvornih institucija u kompleksnom kontekstu – Eda kao mislionica.
  • promjene poslovanja preduzeća ka većoj dodatnoj vrijednosti – Eda kao radionica.
  • prelaz javne uprave ka dobrom upravljanju – Eda kao vodič.

Znak Ede (tri „kruga“ u narandžastoj, plavoj i bordo boji) dočarava tri fokusa djelovanja između kojih postoji interakcija i koji djeluju vizuelno kao cjelina.

Na ovaj način je organizovana i veb-stranica. Kao dodatna informacija, pored vijesti i publikacija je dodana i oznaka u odgovarajućoj boji koja ukazuje na koju oblast se vijest/publikacija prvenstveno odnosi:

  • narandžasta – razvoj održivih politika,
  • plava – razvoj preduzeća,
  • bordo – razvoj dobre uprave.

Tu su i stranice sa publikacijama i blogovima za koje se nadamo da će biti zanimljive i korisne. Nastojaćemo da prenosimo aktuelne pozive, zanimljivosti i prilike za saradnju pa je i to razlog više da nas pratite kako putem veb-stranice, tako i putem društvenih mreža. Javite nam utiske ?