Novi portal za internacionalizaciju poslovanja MSP

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je pokrenula novi portal za internacionalizaciju poslovanja MSP https://internacionalizacija.komorabih.ba/

Portal nudi kompanijama brz i jednostavan pristup informacijama o propisima, zakonskim regulativama u vezi sa uvozom/izvozom roba i usluga, kao i podacima o vanjskotrgovinskoj razmjeni po tržištima i robama. Takođe, na stranici su dostupne informacije o izvorima finansiranja EU, te alati za pronalaženje poslovnih partnera, promovisanje događaja, postignuća, kao i za pomoć za izlazak na nova tržišta.

Portal je kreiran uz podršku projekta „Napredna implementacija Akta o malom biznisu BiH2EU – SBA u BiH2EU“ koji implementira Eda – Agencija za razvoj preduzeća u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA, a finansira Švedska.