Obavještenje o dopuni Javnog poziva za dostavljanje ponuda za izvođenje programa osposobljavanja odraslih

Agencija za razvoj preduzeća – Eda, banja Luka, u vezi sa Javnim pozivom za dostavljanje ponuda za izvođenje programa osposobljavanja odraslih u okviru projekta Održivo partnerstvo za zapošljavanje, obavještava zainteresovane ponuđače o dopuni Javnog poziva kako slijedi:

  • Ukoliko zainteresovani ponuđač samostalno ne ispunjava sve uslove iz Javnog poziva, bilo da su u pitanju uslovi na strani ponuđača ili ponuđenog programa obuke, taj ponuđač svoju ponudu može dostaviti u konzorcijumu sa drugim ponuđačem. U ovakvom slučaju, svi uslovi na strani članova konzorcijuma ili ponuđenih programa obuke će se posmatrati zajedno za sve članove konzorcijuma.

Ukoliko zainteresovani ponuđači ponudu žele dostaviti na ovakav način, dokumentacija se dostavlja na sljedeći način:

  • Svi članovi konzorcijuma su dužni dostaviti dokumentaciju iz tačke IV b) Javnog poziva, pod rednim brojevima 1, 2, 5. i 6.
  • Samo članovi konzorcijuma koji ispunjavaju uslove pod rednim brojevima 7. i 8. tačke IV b) Javnog poziva dostavljaju traženu dokumentaciju.
  • Dokumentacija pod rednim brojevima 3. i 4. tačke IV b) Javnog poziva dostavlja se za cijeli konzorcijum, a potpisuje je lider konzorcijuma.

Podsjećamo, javni poziv se može preuzeti OVDJE.

Dopuna javnog poziva se može preuzeti OVDJE.