Objavljen javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za podršku energetskoj tranziciji MSP u BiH

U okviru projekta „Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU – SBA u BiH2EU“ Eda je raspisala javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za podršku energetskoj tranziciji malih i srednjih preduzeća (MSP) u BiH putem bespovratnih finansijskih sredstava iz Mehanizama za podršku implementaciji strategija razvoja malih i srednjih preduzeća.

Cilj Javnog poziva je podržati/ubrzati energetsku tranziciju MSP u BiH u skladu sa sljedećim strateškim okvirima:

  1. Strategija razvoja Federacija Bosne i Hercegovine 2021 – 2027;
  2. Strategija razvoja MSP Republike Srpske 2021 – 2027;
  3. Strategija razvoja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine 2021 – 2027;
  4. Evropski akt o malom biznisu (Small Business Act for Europe) (SBA for EU) i Indeks MSP politika (SME Policy Index).

Koncepte projektnih prijedloga mogu da dostave neprofitne organizacije registrovane u skladu sa domaćim propisima u organizacionom obliku udruženja građana ili fondacije.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih finansijskih sredstava za Javni poziv je 150.000 KM. Minimalan iznos bespovratnih finansijskih sredstava koja mogu biti odobrena za pojedinačni projekat je 90.000 KM, a maksimalni iznos je 150.000 KM.

Sredstva mogu biti korišćena za realizaciju projekata koji doprinose energetskoj tranziciji MSP u Bosni i Hercegovini.

Izbor korisnika bespovratnih sredstava će biti vršen do ukupno raspoloživog iznosa finansijskih sredstava za ovaj javni poziv.

Krajnji rok za prijem prijava je 24.06.2022. godine, do 1500 časova.

Javni poziv sa detaljnim informacijama i obrascima je dostupan na linku: JP podrška energetskoj tranziciji MSP u BiH

Projekat „Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU – SBA u BiH2EU“ finansira Švedska.