Objavljen javni poziv za preduzeća za implementaciju standarda za upravljanje energijom ISO 50001:2018

U okviru projekta „Implementacija standarda za upravljanje energijom ISO 50001:2018 u malim i srednjim preduzećima“ koji je podržan kroz projekat “SBA u BiH“, objavljen je javni poziv za mala i srednja preduzeća koja imaju u planu implementaciju sistema upravljanja energijom prema zahtjevima standarda ISO 50001:2018.

Projektom je predviđeno finansiranje troškova konsultanskih usluga i učestvovanja na seminaru za internog auditora za pet preduzeća koja zadovolje uslove. Više informacija je dostupno u javnom pozivu koji je dostupan na: https://www.ekapija.com/dokumenti/Poziv%20za%20MSP.pdf

U okviru istog projekta je takođe raspisan i javni poziv za učešće na seminaru za vodećeg auditora za upravljanje energijom prema ISO 50001:2018. Javni poziv je dostupan na: https://www.ekapija.com/dokumenti/Poziv%20za%20LA%20ISO%2050001.pdf

Rok za podnošenje prijava za učešće u ovom projektu je 17. 2. 2020. godine.

Projekat „Evropski Akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za MSP u BiH – SBA u BiH“, finansira Sida putem Ambasade Švedske u BiH.