Objavljeni nalazi trećeg istraživanja o stavovima građana Republike Srpske o NATO i evro-atlanskim integracijama

Treći krug istraživanja je pokazao da većina građana Republike Srpske ima pozitivan stav prema ulasku BiH u Evropsku uniju, a negativan prema ulasku u NATO. Ovi rezultati su slični onima koji su dobijeni tokom prva dva kruga istraživanja.

Najvažniji rezultati trećeg kruga istraživanja se mogu sumirati na sljedeći način:

  • Ulazak BiH u EU podržava 48,8% ispitanika, a ulazak u NATO podržava 11,5% ispitanika;
  • Uslovnu podršku za ulazak u EU, ukoliko to i Srbija učini, je dalo 11,6% ispitanika, a u slučaju NATO integracija taj je procenat 8,8%;
  • Protiv pridruženja NATO savezu je 79,7% ispitanika;
  • Od ukupnog broja ispitanika 24,9% je odgovorilo da misle da će BiH postati članica NATO-a u narednih 10 godina, dok 25,2% ispitanika je mišljenja da će BiH postati članica Evropske unije u narednih 10 godina;
  • Prema mišljenju ispitanika Republika Srpska je za vrijeme pandemije korona virusa dobila najveću medicinsku pomoć od Republike Srbije 42,6%, zatim od NR Kine 19,1%;
  • Većina ispitanika (51,1%) mišljenja je da bi pridruživanje BiH NATO-u ugrozilo opstanak Republike Srpske.

Istraživanje je sprovedeno CATI metodom na višefaznom višeetapnom uzorku od 1000 punoljetnih građana i građanki Republike Srpske, u periodu od 5 radnih dana u junu 2020. godine.

Nalazi istraživanja su dostupni na: https://bit.ly/3rnjwIz

Istraživanje je realizovano u saradnji Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci i Ede.

Projekat „Pokretanje diskusije o integraciji u NATO u Republici Srpskoj“ implementira Eda, a finansira Ambasada SAD u BiH.