Objavljenja studija “Integritet ugovornih organa u javnim nabavkama – Dometi Ex post monitoringa”

Studija se bavi se pitanjima integriteta domaćih institucija u oblasti poštovanja zakona i dobrih praksi u segmentu javnih nabavki. Nalazi studije su izvedeni iz javno dostupnih revizorskih izvještaja i drugih podloga koje govore o tome kako domaće institucije vrše nabavke neophodnih roba, radova i usluga, prije svega sa stanovišta propisa, ali i sa stanovišta preporučenih dobrih praksi.

Studija daje zanimljivu klasifikaciju domaćih institucija na kritične, loše i dobre prakse, te pojašnjenja zašto su institucije svrstane u ove kategorije. Navedene su, pojašnjene i statistički prikazane najčešće uočene nepravilnosti i to prema različitim principima javnih nabavki, kao što su dobro planiranje i priprema, transparentnost, jednak tretman, kontrola izvršenja i dr. Radi potvrde uočenih obrazaca, u studiji su navedeni i brojni slikoviti primjeri iz izvještaja službi za reviziju javnog sektora.

Na kraju, studija daje preporuke za unapređenja integriteta javnih nabavki u BiH.

Studija je nastala u okviru projekta „Ka integritetu ugovornih organa u javnim nabavkama“ podržanog od strane Fonda otvorenog društva BiH, a može se preuzeti ovdje.