Obučeno i zaposleno sedam nezaposlenih osoba u prnjavorskoj prehrambenoj industriji

U okviru projekta “Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurentnost”, kojeg provodi Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Prnjavor, obučeno je i zaposleno još sedam nezaposlenih osoba iz Prnjavora.

Riječ je o dvojici komercijalista za prodaju mesnih proizvoda i rukovodiocu za prodaju mesnih proizvoda koji su obučeni i zaposleni u MI Trivas iz Prnjavora.

Pored toga, u preduzeća Kruna iz Prnjavora, obučene su 4 nezaposlene žene koje su zaposlene na poslovima proizvodnje i pakovanja tjestenine, ratluka i konditorskih proizvoda u preduzeću Kruna d.o.o.

Do sada je u okviru projekta zaposleno 18 od planiranih 50 osoba, dok će ukupno 75 nezaposlenih osoba biti osposobljeno za rad u metaloprerađivačkoj, drvoprerađivačkoj, prehrambenoj i industriji kože i obuće, kroz obuke koje organizuje Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Prnjavor.

Lokalno partnerstvo Prnjavor je jedno od 15 takvih partnerstva uspostavljenih u zemlji u okviru projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, kojeg EU finansira sa 4 miliona eura a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), a koji za cilj ima prekvalifikaciju skoro 2.000 nezaposlenih osoba te zapošljavanje najmanje njih 620 u 22 opštine u BiH.

Članovi Partnerstva Prnjavor su Agencija za razvoj preduzeća Eda Banja Luka (vodeći partner), Opština Prnjavor, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske – Biro Prnjavor, Centar srednjih škola “Ivo Andrić” Prnjavor, MI Trivas d.o.o. i Topling d.o.o.