Obuke na temu Agile upravljanja projektima

U cilju povećanja nivoa informisanosti o praktičnom značaju agile upravljanja projektima, te agilnim metodama i tehnikama koje se koriste za procjenjivanje, planiranje, upravljanje rizicima i rješavanje problema, organizovan je prvi dio online obuka na ovu temu. Obuci su prisustvovali predstavnici preduzeća, Mašinskog fakulteta i Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske.

Drugi dio obuke će se održati u srijedu, 17. marta, a treći dio obuke u petak, 19. marta 2021.

Molimo zainteresovane za učešće na obukama da se prijave putem mejla [email protected] radi dobijanja pristupnih podataka.

Obuke se organizuju u okviru projekta NOVALIS – Network of Value Adding Local Innovation Structures koji sufinansira Evropska unija putem EU4Business projekta koji zajednički provode GIZ, UNDP i ILO, u okviru Strategija lokalnog razvoja – Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini SR Njemačke.