Održan četvrti sastanak Savjeta za zapošljavanje opštine Prnjavor

Kao jedna od planiranih aktivnosti u okviru projekta “Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurentnost”, održan je četvrti sastanak Savjeta za zapošljavanje opštine Prnjavor, prvi nakon formalnog uspostavljanja Savjeta. Na sastanku je razgovarano o obukama za rad u industriji, promociji žena prnjavorske privrede, realizaciji aktivnih mjera zapošljavanja definisanih Akcionim planom zapošljavanja i pripremi za regionalnu konferenciju zapošljavanja koja će se održati u Prnjavoru u oktobru.

Lokalno partnerstvo Prnjavor je jedno od 19 takvih partnerstva uspostavljenih u zemlji u okviru projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, kojeg finansira Evropska unija sa 4 miliona eura a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), a koji za cilj ima prekvalifikaciju skoro 2.000 nezaposlenih osoba te zapošljavanje najmanje njih 620 u 22 opštine u BiH.

Članovi Partnerstva Prnjavor su Agencija za razvoj preduzeća Eda Banja Luka (vodeći partner), Opština Prnjavor, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske – Biro Prnjavor, Centar srednjih škola “Ivo Andrić” Prnjavor, MI Trivas d.o.o. i Topling d.o.o.