Održan drugi dio treninga za lokalne konsultante u okviru projekta EU4Recovery

Kao dio pripremnih aktivnosti za izradu planova kontinuiteta poslovanja za kompanije iz metaloprerađivačkog i drvoprerađivačkog sektora koje su izrazile interesovanje na javnom pozivu u okviru projekta EU4Recovery, održan drugi dio treninga za lokalne konsultante. Trening su izveli predstavnici njemačke konsultantske kuće ITCL iz Berlina u organizaciji GIZ u BiH, dok je Eda okupila tim lokalnih konsultanata.

Na treningu je razgovarano o sadržaju i strukturi planova kontinuiteta poslovanja na čijoj izradi će konsultanti biti angažovani, a date su i smjernice za audit uz praktičnu primjenu odgovarajućih alata, kao što je npr. mapiranje toka vrijednosti.