Održan drugi sastanak za izradu Akcionog plana zapošljavanja opštine Prnjavor za period 2018-2020.

U okviru projekta „Partnerstvo za konkurentnost i radna mjesta“, održan je drugi sastanak za izradu Akcionog plana zapošljavanja opštine Prnjavor za period 2018-2020 godine. Akcioni plan zapošljavanja opštine Prnjavor predstavlja osnovni instrument sprovođenja aktivne politike zapošljavanja i uspostavljanja efikasnog sistema tržišta rada, kojim se definišu prioriteti i ciljevi politike zapošljavanja.

Radnom sastanku su prisustvovali predstavnici opštine Prnjavor, Biroa za zapošljavanje, Centra srednjih škola Ivo Andrić, preduzeća Trivas i Ede. Na sastanku je definisan nacrt ciljeva, mjera za njihovu realizaciju, te njihovih nosilaca koju čine članovi partnerstva za zapošljavanje opštine Prnjavor. Nacrt pripremljenih elemenata Akcionog plana zapošljavanja će biti predstavljen na narednom sastanku Privrednog savjeta opštine Prnjavor, što će biti dobra prilika da se dobiju korisne sugestije za njegovo unapređenje.

Projekat je finansiran u okviru projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, koji je finansiran od strane Evropske unije i implementiran od strane Međunarodne organizacije rada (ILO).