Održan drugi zajednički sastanak sektorskih odbora drvoprerađivačke i metalske industrije

Drugi zajednički sastanak sektorskih odbora drvoprerađivačke i metalske industrije, održan je u okviru projekta KRIN – kreiranje regionalne inovacione mreže. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, Privredne komore Republike Srpske, Drvo-klastera, Banja Luka kao i direktori preduzeća iz metalske i drvoprerađivačke industrije.

Na sastanku su predstavljeni nalazi provedenog istraživanja o inovacijama u sektorima metalske i drvoprerađivačke industrije. Diskutovano je o problemima radne snage sa kojima se preduzeća suočavaju, kao i načinima na koji se stanje u ovoj oblasti može unaprijediti. Prezentovana je radna verzija baze podataka o slobodnim kapacitetima preduzeća i dobijene su prve povratne informacije koje će biti iskorišćene za njeno unapređenje. Razgovarano je i o sadržaju i dinamici studijskih posjeta i obukama koje su planirane u okviru narednih projektnih aktivnosti.

Projekat KRIN – kreiranje regionalne inovacione mreže kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH – EU ProLocal koji implementira GIZ. Projekat doprinosi poboljšanju konkurentnosti MSP u sektorima metaloprerade i droprerade u Prijedoru, Kozarskoj Dubici, Gradišci, Laktašima, Prnjavoru, Derventi i Banjaluci kroz umrežavanje ključnih aktera i rješavanje nedostataka tržišta. Budžet projekta je 233.795 KM koji je kofinansiran od strane Evropske unije u iznosu od 186.498 KM. Više informacija o projektu KRIN je dostupno ovdje.