Održan okrugli sto na temu „Digitalizacijom do unapređenja konkurentnosti preduzeća“

Danas je u prostorijama Privredne komore Republike Srpske održan okrugli sto na temu „Digitalizacijom do unapređenja konkurentnosti preduzeća“. Okruglom stolu je prisustvovalo oko 40 učesnika – predstavnika Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, razvojnih agencija, međunarodnih organizacija, kao i direktori metaloprerađivačkih i drvoprerađivačkih preduzeća.

Gospodin Jürgen Burks, međunarodni ekspert, predstavio je preliminarne nalaze istraživanja o stanju u oblasti digitalizacije kod preduzeća iz metalske i drvoprerađivačke industrije. Učesnici su naglasili da je ova tema veoma važna za unapređenje konkurentnosti preduzeća i da je stoga u narednom periodu potrebno dodatno unaprijediti saradnju između relevantnih aktera.

Na kraju rada okruglog stola, dr Gligor Stojkov, menadžer programa  EU4Business iz organizacije GIZ je predstavio najvažnije elemente programa EU4Business.

Naredni okrugli sto na istu temu se održava u Mostaru, 16. aprila i u Zenici 17. aprila.

Projekat „Digitalizacija kao podsticaj konkurentnosti preduzeća u BiH“ finansiraju Evropska Unija i GIZ (u okviru programa EUProLocal), a implementira PEM Consult u saradnji sa Edom.