Održan prvi sastanak za pripremu programa obuke za provođenje Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u RS

Danas je u prostorijama Agencije za državnu upravu Republike Srpske održan prvi sastanak za pripremu programa obuke za provođenje Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u Republici Srpskoj. Na sastanku na kojem su učestvovali predstavnici Privredne komore i Agencije za državnu upravu Republike Srpske, usaglašen je proces izrade i razrađen polazni koncept programa obuke. Sastanak je održan u okviru projekta „Podrška vladama Republike Srpske i Federacije BiH u borbi protiv korupcije“ koji podržava Britanska ambasada u Sarajevu.