Održan sastanak sa predstavnicima Ambasade Švajcarske u BiH

U okviru projekta MarketMakers – Pilot projekat finansijskog mehanizma finansiranja IT obuke sa odloženom otplatom, održan je sastanak sa g. Patrikom Eglijem, zamjenikom direktora za saradnju Ambasade Švajcarske u BiH, kao i Danijelom Nipardom, direktorom projekta. Razgovarano je o dosadašnjim aktivnostima na pripremi finansijskog mehanizma koji će omogućiti beskamatno kreditno finansiranje, sa odloženom otplatom, prioritetnih obuka iz oblasti informacionih tehnologija za nezaposlene mlade ljude koji nisu u mogućnosti da obezbijede finansijska sredstva za te svrhe, njegovoj promociji, kao i mogućnostima proširenja ovog koncepta uključivanjem javnog sektora. Izraženo je zadovoljstvo provedenim aktivnostima, kao i podrška u nastavku realizacije projekta.

Projekat MarketMakers je podržan od Ureda HELVETAS, Swiss Intercooperation u BiH.